Skip to content

21 znamení

Stromoskop má 21 znamení a dalo by se říci, že se jedná o znamení stromu. Jeho zakladatelé druidové, kteří představovali duchovní sílu i inteligenci se totiž inspirovali moudrostí stromů, z nichž čerpali duchovní sílu. Je zajímavé, že ačkoli druidské náboženství bylo polyteistické, s nástupem křesťanství docházelo k přirozené křesťanské asimilaci, aniž by bylo nutných náboženských válek, jak tomu bylo v jiných částech Evropy.

Ponořte se do hlubin starobylého světa

I proto bychom se mohli my na oplátku ponořit do hlubin moudrosti tohoto dávného světa a to například prostřednictvím keltského horoskopu. Můžeme v něm načerpat mnoho moudrosti prastarých obyvatel Evropy, protože moudrost je vždy nadčasovou záležitostí a můžeme se dozvědět mnoho nového.