Skip to content

Další nebezpečí

Pokud se tlakovou vodou čistí ucpaný odpad z vnitřku budovy (protože se nelze do kanalizace dostat třeba nějakou vnější vpustí, či napojením), pak je zde jediné riziko. Pokud je ucpání masivní, ve větší délce, znamená to, že tlaková voda, hnaná do potrubí nebude zpočátku moci odtékat, dokud se celé ucpané místo neprorazí. Z toho vyplývá, že voda bude zpočátku hromadit uvnitř odpadu a její hladina stoupat směrem do budovy. Pokud ucpávka včas nebude proražena, vyteče špinavá voda zpět do budovy. To je bohužel riziko, které nelze dopředu dost dobře odhadnout.

Prevence jako základ

Právě výše uvedené riziko je třeba vyloučit včasným čištěním kanalizace a její pravidelnou údržbou, nebo i revizí. Proto, pokud se odtok zpomaluje, je vhodné povolat ihned firmu s tlakovou vodou a nechat potrubí dokonale vyčistit. Tím si bezpečně zajistíte dokonalou funkci odpadu na mnoho let bez rizika budoucích nepříjemností.