Skip to content

Objekty ve stokové síti

V kanalizační síti se nachází spousta objektů. Každý z nich má svůj specifický úkol. Revizní šachta je vstupem do stoky. Vpust, které se také někdy chybně říká vpusť, je část, kterou vtéká voda do systému. Spadiště, či také skluz, je část stoky kam přepadá tekoucí voda. Jejím účelem je zmenšit rychlost vody. Také se používají k propojení stok v různých výškách.

Další objekty ve stokách

V kanalizační sítí dále nalezneme třeba shybku. Tato část potrubí pro dopravu vody funguje na principu spojených nádob. Často se využívá při křížení stoky s řekou. Dále zde můžeme najít proplachovací šachtu, která má za úkol zvětšit spád vody. Samozřejmě je zde i větrací šachta kvůli správnému přístupu vzduchu. Posledním objektem, který v této řadě najdeme, je retenční nádrž, kde se uskladňuje příchozí voda.